Collectie

De collectie van de Stichting Françoise van den Bosch is ontstaan uit de nalatenschap van Françoise en aankopen en schenkingen. Het is niet alleen de weerslag van de activiteiten van de stichting, maar tevens een van de belangrijkste sieradencollecties in Nederland, met een internationale focus. De collectie is als langdurig bruikleen ondergebracht bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Een belangrijk deel van de sieraden en andere objecten is te zien in de permanente designpresentatie van het museum.

De basis voor de collectie wordt gevormd door de erfenis van Françoise, bestaande uit haar eigen werk, de vele materiaalexperimenten die ze deed, en werk van tijdgenoten waarmee ze objecten ruilde. Sinds 1980 verwerft de stichting sieraden en andere kunstobjecten van prijswinnaars, werk van Françoise, en objecten die in opdracht van de stichting zijn ontworpen.

Sinds 1997 wordt werk van jong talent uit binnen- en buitenland aangekocht. Schenkingen die de collectie versterken worden in dank aanvaard. Ook foto’s, die in 1990 in opdracht van de stichting zijn gemaakt en waarin het werk van Françoise centraal staat, zijn in 2008 aan de collectie toegevoegd.

De collectie bestaat uit circa 400 objecten en groeit jaarlijks.