fonds 20.22

De stichting een nieuw fonds rijker: het Fonds 20.22. Dit fonds heeft als doel de impact van de Françoise van den Bosch Prijs te vergroten. Met het verhoogde prijzengeld wordt het beter mogelijk een publicatie, een tentoonstelling of een ander project van de winnaar te realiseren.

In december 2021 benaderden vier vrienden van de stichting -twee echtparen die anoniem wensen te blijven- het bestuur met de wens de prijs een impuls te geven door middel van het verhogen van het prijzengeld, ten behoeve van de winnaar. We zijn de gulle gevers bijzonder dankbaar en hebben (na wat rekenen) gelijk gevolg gegeven aan hun wens.

Doel van dit fonds is het blijvend mogelijk maken van de Françoise van den Bosch Prijs. De eerste donaties zijn ten goede gekomen aan het verhogen van het prijzengeld; verdere donaties komen ook ten goede aan andere onderdelen van de prijs: de aankoop van een substantieel werk van de prijswinnaar voor de collectie, een evenement rond de prijsuitreiking waarbij aandacht voor het werk van de winnaar wordt gegenereerd en – waar mogelijk – een presentatie of tentoonstelling.

Wilt u ook bijdragen aan dit fonds, dan kan dat met een bijdrage van € 1250 per jaar voor vijf jaar. In Nederland is deze schenking belastingaftrekbaar tot 125%*. Uw schenking komt voor ten volle ten goede aan de Françoise van de Bosch Prijs. Voor meer informatie stuur een mail naar: info@francoisevandenbosch.nl