Mallory Weston

Op vrijdag 5 juli 2019 opende de presentatie ‘Lifestyle Center’ van Artist in Residence 2019 Mallory Weston bij Achter de ramen. Deze presentatie toonde het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd tijdens haar verblijf in Amsterdam. Achter de ramen is een presentatieruimte op het Borneo-eiland (hoek Feike de Boerlaan / Borneolaan) die dagelijks te bezoeken is.